Το δολάριο ΗΠΑ ισχύει στον Παναμά και η κυκλοφορία του γίνεται καθημερινά. Δεν υπάρχουν εισιτήρια Παναμά Μπαλκόα, έτσι οι συναλλαγές υψηλής αξίας γίνονται σε δολάρια. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Νόμισμα του Παναμά: αξία, ιστορία και μετατροπή σε άλλα νομίσματα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Νόμισμα του Παναμά: αξία, ιστορία και μετατροπή σε άλλα νομίσματα".