Όταν εργάζεστε Νορβηγία, άτομα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πρέπει να έχουν άδεια διαμονής. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εργασίας σας, πρέπει να ζητήσετε έναν τύπο ή έναν άλλο. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στη Νορβηγία".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στη Νορβηγία".