Μέσα στον πολιτισμό της Νικαράγουας βρίσκουμε πλήθος μύθων και θρύλων που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά. Επίσης, σε κάθε τμήμα έχουν τις δικές τους ιστορίες. Ένα από αυτά είναι αυτό του Carratenagua. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τα έθιμα και οι παραδόσεις της Νικαράγουας".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τα έθιμα και οι παραδόσεις της Νικαράγουας".