Λονδίνο Είναι μια πόλη που βρίσκεται στην Αγγλία, η οποία με τη σειρά της είναι ένα από τα τέσσερα έθνη που απαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι της Περιοχή Σένγκεν, επομένως έχει τη δική της πολιτική σχετικά με τις θεωρήσεις και άλλα απαραίτητα έγγραφα για να εισέλθει στη χώρα. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τουριστικός οδηγός του Λονδίνου".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τουριστικός οδηγός του Λονδίνου".