Οι αυτόχθονες αϊμάρα έχει ένα συγκεκριμένο ρούχο. Στην περίπτωση των γυναικών, φορούν μια μακριά φούστα και μια κουβέρτα που χρησιμεύει τόσο για να προστατευτούν όσο και για τη μεταφορά ενός παιδιού ή ενός αντικειμένου. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τυπικές στολές Χιλής: παραδοσιακά ρούχα κάθε περιοχής".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τυπικές στολές Χιλής: παραδοσιακά ρούχα κάθε περιοχής".