Ο βαλς είναι ένας χορός χορού που είχε την ακμή του μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Χορεύεται σε ζευγάρια και μόνο τα πόδια κινούνται, καθώς το υπόλοιπο σώμα παραμένει όρθιο. Ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες βαλς ήταν ο Johann Strauss. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τυπικοί χοροί της Γερμανίας: λαογραφικοί και παραδοσιακοί χοροί".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τυπικοί χοροί της Γερμανίας: λαογραφικοί και παραδοσιακοί χοροί".