Η περουβιανή κοινωνία γενικά έχει μεγάλο σεβασμό για τον αποθανόντα. Έτσι, υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου είναι μια προσφορά στον Θεό, καθιστώντας την μια εκδήλωση που αξίζει τον εορτασμό. Η ταφή μπορεί να γίνει στα εδάφη που ανήκουν στον αποθανόντα ή στο νεκροταφείο. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Έθιμα και συμπεριφορές στο θάνατο στη Λατινική Αμερική".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Έθιμα και συμπεριφορές στο θάνατο στη Λατινική Αμερική".