Στην εικόνα μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα των τυπικών σπιτιών της γεωργιανής αρχιτεκτονικής. Αυτό το αρχιτεκτονικό στιλ οφείλεται σε διάσημους αρχιτέκτονες όπως ο Sir John Soane. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Σύντομη περίληψη της ιστορίας του Λονδίνου (Αγγλία)".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Σύντομη περίληψη της ιστορίας του Λονδίνου (Αγγλία)".