Οι Φινλανδοί είναι αρκετά επιφυλακτικοί άνθρωποι που συνήθως δεν μιλάνε υπερβολικά, λιγότερο αν πρόκειται για άτομα με τα οποία δεν έχουν εμπιστοσύνη. Ωστόσο, θεωρούνται ειλικρινείς και φιλόξενοι άνθρωποι. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Φινλανδικά έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Φινλανδικά έθιμα και παραδόσεις".