Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα που επικοινωνεί με τη θάλασσα και, ως εκ τούτου, έχει ποικίλες ναυτικές παραδόσεις. Ένα τυπικό αντικείμενο στα πλοία είναι το κουδούνι, το οποίο στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε για να πει τις ώρες. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Βενεζουέλας: πότε και πού γιορτάζονται".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Βενεζουέλας: πότε και πού γιορτάζονται".