ο εγχώριες κοινότητες Διασκορπισμένα σε όλο τον κόσμο, επηρεάζονταν πάντα από την ανάπτυξη των χωρών και, επομένως, περιθωριοποιήθηκαν από την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των μεγάλων κοινωνικών και κυβερνητικών ελίτ για την ενσωμάτωσή τους ως άξονα και κύριο στοιχείο στα σχέδιά τους. εθνικός. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".